Březen

daň z příjmů:

01.03.2024 - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)

15.03.2024 - čtvrtletní záloha na daň

20.03.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024

20.03.2024 - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023

20.03.2024 - splatnost paušální zálohy

daň z přidané hodnoty:

25.03.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024

25.03.2024 - souhrnné hlášení za únor 2024

25.03.2024 - kontrolní hlášení za únor 2024

31.03.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

spotřební daň:

11.03.2024 - splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

25.03.2024 - daňové přiznání za únor 2024

25.03.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)

26.03.2024 - splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z neočekávaných zisků:

15.03.2024 - čtvrtletní záloha na daň

energetické daně:

25.03.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024