Březen

09.02.2023 - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2023 - daň z příjmů - učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

20.02.2023 - daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.02.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023

24.02.2023 - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27.02.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023

27.02.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za leden 2023

27.02.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za leden 2023

27.02.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023

27.02.2023 - spotřební daňdaňové přiznání za leden 2023

27.02.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)

28.02.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k  OSS – dovozní režim

28.02.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023