Březen

Seznam daní - březen 2021

01.03.2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

01.03.2021 daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

01.03.2021 Oznámení informací DAC6

dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

12.03.2021 spotřební daň

splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2021 daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

22.03.2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

22.03.2021 daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

22.03.2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

25.03.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020

25.03.2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za únor 2021

25.03.2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za únor 2021

25.03.2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

25.03.2021 spotřební daň

daňové přiznání za únor 2021

25.03.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

29.03.2021 spotřební daň

splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021