Březen

Seznam daní - březen 2022

úterý 1. března - daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

pondělí 14. března - spotřební daň- splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. března - daň z příjmů -čtvrtletní záloha na daň

středa 16. března - Intrastat - podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 21. března -

  • daň z příjmů -elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 25. března

  • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2022
  • kontrolní hlášení za únor 2022
  • souhrnné hlášení za únor 2022
  • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
  • spotřební daň:

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)

- daňové přiznání za únor 2022

pondělí 28. března -spotřební daň -splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 31. března -daň z příjmů -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022