Červen

09.06.2023 - spotřební daň - splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2023 - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2023 - daň z příjmů splatnost paušální zálohy 

20.06.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023

26.06.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023

26.06.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za květen 2023

26.06.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za květen 2023

26.06.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023

26.06.2023 - spotřební daň - splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

26.06.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za květen 2023

26.06.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.06.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

30.06.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

30.06.2023 - Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30.06.2023 - oznámení FATCA - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023