Červen

Seznam daní - červen 2020

 • 01.06.2020 - daň z nemovitých věcí

  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • 01.06.2020 -  daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • 01.06.2020 - daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

 • 09.06.2020 - spotřební daň

  splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.06.2020 -  daň z příjmů

  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 • 22.06.2020 -  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.06.2020 -  spotřební daň

  splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.06.2020 -  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020

 • 25.06.2020 -  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za květen 2020

 • 25.06.2020 -  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za květen 2020

 • 25.06.2020 -  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

 • 25.06.2020 -  spotřební daň

  daňové přiznání za květen 2020

 • 25.06.2020 -  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 30.06.2020 -  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

 • 30.06.2020 -  Oznámení CRS (GATCA)

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • 30.06.2020 -  oznámení FATCA

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů