Červen

daň z neočekávaných zisků:

17.06.2024 - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů:

17.06.2024 - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024

20.06.2024 - splatnost paušální zálohy

daň z přidané hodnoty:

25.06.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024

25.06.2024 - souhrnné hlášení za květen 2024

25.06.2024 - kontrolní hlášení za květen 2024

30.06.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

energetické daně:

25.06.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024

spotřební daň:

10.06.2024 - splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

24.06.2024 - splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2024 - daňové přiznání za květen 2024

25.06.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)