Leden

daň z příjmů:

02.01.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023

22.01.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023

22.01.2024 - splatnost paušální zálohy

31.01.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023

daň z přidané hodnoty:

25.01.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023 daň z přidané hodnoty

25.01.2024 - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023

25.01.2024 - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023

31.01.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “ OSS ”)

31.01.2024 - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

energetické daně:

25.01.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023

spotřební daň:

02.01.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023

09.01.2024 - splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

24.01.2024 - splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2024 - daňové přiznání za prosinec 2023

25.01.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)

daň silniční:

31.01.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023

daň z nemovitých věcí:

31.01.2024 - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024

daň z hazardních her:

25.01.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023

Oznámení dle DAC7:

31.01.2024 - podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů