Leden

02.01.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022

02.01.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022

09.01.2023 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2023 - daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.01.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022

24.01.2023 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2023 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022

25.01.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022

25.01.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

25.01.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

25.01.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022

25.01.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2022

25.01.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)

31.01.2023 - daň silniční - daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022

31.01.2023 - daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023

31.01.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

31.01.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022