Září

daň z nemovitých věcí:

02.09.2024 - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů:

02.09.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024

16.09.2024 - čtvrtletní záloha na daň

20.09.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024

20.09.2024 - splatnost paušální zálohy

30.09.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024

daň z přidané hodnoty:

25.09.2024  - daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024

25.09.2024 -  souhrnné hlášení za srpen 2024

25.09.2024 - kontrolní hlášení za srpen 2024

30.09.2024 - žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DP

30.09.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

spotřební daň:

09.09.2024 - splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

24.09.2024 - splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2024 - daňové přiznání za srpen 2024

25.09.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)

30.09.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024

daň z neočekávaných zisků:

16.09.2024 - čtvrtletní záloha na daň

energetické daně:

25.09.2024-  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024