Září

11.09.2023 - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2023 - daň z neočekávaných zisků - čtvrtletní záloha na daň

15.09.2023 - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

20.09.2023 - daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.09.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023

25.09.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023

25.09.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za srpen 2023

25.09.2023- daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za srpen 2023

25.09.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023

25.09.2023 - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2023

26.09.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.09.2023 - daň z přidané hodnoty  - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

30.09.2023 - daň z přidané hodnoty - žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH