Září

Seznam daní - září 2019

 • 02.09.2019

  daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • 02.09.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

 • 09.09.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 16.09.2019

  daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

 • 20.09.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.09.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

 • 25.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za srpen 2019

 • 25.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za srpen 2019

 • 25.09.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

 • 25.09.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za srpen 2019

 • 25.09.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 30.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 • 30.09.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019