Prosinec

daň z nemovitých věcí:

02.12.2024 - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů:

02.12.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024

16.12.2024 - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024

20.12.2024 - splatnost paušální zálohy

31.12.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024

daň z přidané hodnoty:

27.12.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024

27.12.2024 - souhrnné hlášení za listopad 2024

27.12.2024 - kontrolní hlášení za listopad 2024

31.12.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

31.12.2024 - Ohlášení FATCA/CRS lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

spotřební daň -

10.12.2024- splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

27.12.2024 - splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2024 - daňové přiznání za listopad 2024

27.12.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)

31.12.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024

daň z neočekávaných zisků

16.12.2024 - čtvrtletní neb o pololetní záloha na daň

energetické daně:

27.12.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024