Prosinec

11.12.2023 - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2023 - daň z neočekávaných zisků - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

15.12.2023 - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2023 - daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.12.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023

27.12.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023

27.12.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za listopad 2023

27.12.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za listopad 2023

27.12.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023

27.12.2023 - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za listopad 2023

27.12.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

31.12.2023 - daň z přidané hodnoty -  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim