Únor

Seznam daní - únor 2021

01.02.2021 biopaliva

 hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

01.02.2021 daň silniční

 daňové přiznání a daň za rok 2020

01.02.2021 daň z nemovitých věcí

 daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

01.02.2021 daň z příjmů

 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

01.02.2021 Oznámení informací DAC6

 dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první   krok v období ode dne 1. července 2020)

01.02.2021 Oznámení informací DAC6

 dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního   uspořádání,  které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do   dne   31. prosince 2020)

01.02.2021 Oznámení informací DAC6

 dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního   uspořádání,  ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní   osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

09.02.2021 spotřební daň

 splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2021 daň z příjmů

 učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o   provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

15.02.2021 daň z příjmů

 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

22.02.2021 daň z příjmů

 splatnost paušální zálohy za leden a únor

22.02.2021 daň z příjmů

 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.02.2021 spotřební daň 

 splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.2021 daň z přidané hodnoty

 daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

25.02.2021 daň z přidané hodnoty

 souhrnné hlášení za leden 2021

25.02.2021 daň z přidané hodnoty

 kontrolní hlášení za leden 2021

25.02.2021 energetické daně

 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

25.02.2021 spotřební daň

 daňové přiznání za leden 2021

25.02.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)