Únor

Seznam daní - únor 2022

středa 9. února - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. února - daň z příjmů:

  • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
  • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021

středa 16. února - Intrastat -podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 21. února - daň z příjmů -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 24. února - spotřební daň -splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. února

  • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2022
  • kontrolní hlášení za leden 2022
  • souhrnné hlášení za leden 2022
  • energetické daně
  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
  • spotřební daň:

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)

- daňové přiznání za leden 2022

pondělí 28. února - daň z příjmů -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022