Únor

daň z příjmů:

15.02.2024 - učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat

20.02.2024 - splatnost paušální zálohy

20.02.2024 -  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024

29.02.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024

daň z přidané hodnoty:

26.02.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024

26.02.2024 - souhrnné hlášení za leden 2024

26.02.2024 - kontrolní hlášení za leden 2024

29.02.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní reži

energetické daně:

26.02.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024

spotřební daň:

09.02.2024 - splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

26.02.2024 - splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

26.02.2024 - daňové přiznání za leden 2024

26.02.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)