Daňový kalendář - Váš Účetní

Daňové povinnosti v roce 2024, které vyplývají z jednotlivých zákonů:

1. k daním z příjmů,

   a) fyzických osob,

   b) právnických osob,

   c) fyzických osob ze závislé činnosti,

   d) daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

2. k pojistnému na důchodové spoření,

3. k dani z přidané hodnoty,

4. ke spotřebním daním,

   a) z minerálních olejů,

   b) z lihu,

   c) z piva,

   d) z vína a meziproduktů,

   e) z tabákových výrobků,

6. k dani z nemovitých věcí,

7. k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

8. k dani z nabytí nemovitých věcí,

9. k energetickým daním,

   a) ze zemního plynu a některých dalších plynů,

   b) z pevných paliv,

   c) z elektřiny,

10. k odvodům z loterií a jiných podobných her.