Srpen

09.08.2023 - spotřební daň - splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

21.08.2023 - daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

21.08.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023

24.08.2023 - spotřební daň - splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023

25.08.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za červenec 2023

25.08.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za červenec 2023

25.08.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023

25.08.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2022

25.08.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)

31.08.2023 - daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

31.08.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023