Listopad

daň z příjmů:

20.11.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024

20.11.2024 - splatnost paušální zálohy

daň z přidané hodnoty:

25.11.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024

25.11.2024 - souhrnné hlášení za říjen 2024

25.11.2024 -kontrolní hlášení za říjen 2024

30.11.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

spotřební daň:

11.11.2024 - splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

25.11.2024 - splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.2024 - daňové přiznání za říjen 2024

25.11.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)

energetické daně:

25.11.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024