Listopad

09.11.2023 - spotřební daň - splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 - daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.11.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 - spotřební daň - splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 - daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

30.11.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023