Červenec

Seznam daní - červenec 2020

 • 01.07.2020 - daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 • 10.07.2020 -  spotřební daň

  splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.07.2020  - daň silniční

  záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

 • 20.07.2020 - daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 20.07.2020 -  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 27.07.2020 - daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

 • 27.07.2020 - daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020

 • 27.07.2020 - daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

 • 27.07.2020 - daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

 • 27.07.2020 - energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

 • 27.07.2020 -  spotřební daň

  splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 27.07.2020 - spotřební daň

  daňové přiznání za červen 2020

 • 27.07.2020 -  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • 30.07.2020 - energetické daně

  Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 • 31.07.2020 -  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020