Červenec

Seznam daní - červenec 2022

pátek 1. července

daň z příjmů -podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pondělí 4. července

 • oznámení CRS (GATCA) -podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • oznámení FATCA -podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

pondělí 11. července - spotřební daň -splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. července -  daň silniční -záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022

středa 20. července - 

 • daň z přidané hodnoty, daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • daň z příjmů -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Intrastat -podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 25. července

 • daň z hazardních her -daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
 • daň z přidané hodnoty -daňové přiznání a daň za červen 2022, daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2022
 • kontrolní hlášení za červen 2022
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2022
 • souhrnné hlášení za červen 2022
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2022
 • energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022
 • spotřební daň:

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

- daňové přiznání za červen 2022

- splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

neděle 31. července - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele -platba za 1. čtvrtletí 2022