Červenec

daň z neočekávaných zisků:

01.07.2024 - podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

daň z příjmů:

01.07.2024 - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

22.07.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024

31.07.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

daň z přidané hodnoty:
 
25.07.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
 
25.07.2024 - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
 
25.07.2024 - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
 

31.07.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Oznámení CRS (GATCA):

01.07.2024 - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA:

01.07.2024 - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

spotřební daň:

01.07.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024

10.07.2024 - splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

22.07.2024 - splatnost paušální zálohy

25.07.2024 - splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2024 - daňové přiznání za červen 2024

25.07.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

daň z hazardních her:

25.07.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

energetické daně:

25.07.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024