Červenec

03.07.2023 - Daň z neočekávaných ziskůpodání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků

03.07.2023 - daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

10.07.2023 - spotřební daňsplatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.07.2023 - daň z příjmů splatnost paušální zálohy

20.07.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023

25.07.2023 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023

25.07.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023

25.07.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

25.07.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

25.07.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023

25.07.2023 - spotřební daň - splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za červen 2023

25.07.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

31.07.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

31.07.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023