Duben

Seznam daní - duben 2021

01.04.2021 daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

01.04.2021 daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.2021 spotřební daň

splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2021 daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

20.04.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.04.2021 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.04.2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

26.04.2021 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

26.04.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021

26.04.2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

26.04.2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

26.04.2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

26.04.2021 spotřební daň

splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

26.04.2021 spotřební daň

daňové přiznání za březen 2021

26.04.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.04.2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

30.04.2021 energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty