Duben

daň z neočekávaných zisků:

02.04.2024 - podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

daň z příjmů:

02.04.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024

02.04.2024 - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023

02.04.2024 - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

22.04.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024

22.04.2024 - splatnost paušální zálohy

30.04.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

daň z přidané hodnoty:

25.04.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024

25.04.2024 - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024

25.04.2024 - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024

30.04.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

spotřební daň:

02.04.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023

02.04.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023

09.04.2024 - splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

24.04.2024 - splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2024 - daňové přiznání za březen 2024

25.04.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)

daň z hazardních her:

25.04.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024

energetické daně:25.04.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024