Duben

03.04.2023 - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022

03.04.2023 - daň z příjmů - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu) 

11.04.2023 - spotřební daň - splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.04.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023

20.04.2023 - daň z příjmů splatnost paušální zálohy

25.04.2023 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023

25.04.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023

25.04.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

25.04.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

25.04.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023

25.04.2023 - spotřební daň -splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za březen 2023

25.04.2023 - spotřební daň -daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok) 

30.04.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim