Duben

Seznam daní - duben 2018

 • 01.04.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

 • 01.04.2019

  daň z příjmů

  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

 • 01.04.2019

  daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • 09.04.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.04.2019

  daň silniční

  záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

 • 20.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 23.04.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.04.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.04.2019

  daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

 • 25.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 • 25.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 • 25.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 • 25.04.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

 • 25.04.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za březen 2019

 • 25.04.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 30.04.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

 • 30.04.2019

  energetické daně

  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty