Duben

Seznam daní - duben 2022

pátek 1. dubna - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

pondělí 11. dubna - spotřební daň -splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 18. dubna -daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022

úterý 19. dubna - Intrastat-podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

středa 20. dubna -

  • daň z přidané hodnoty -daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  • daň z příjmů -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 25. dubna

  • daň z hazardních her -daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
  • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za březen 2022, daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2022
  • kontrolní hlášení za březen 2022
  • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2022
  • souhrnné hlášení za březen 2022
  • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2022
  • energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
  • spotřební daň:

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

- daňové přiznání za březen 2022

- splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

sobota 30. dubna -zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele -platba za 1. čtvrtletí 2022