Květen

Seznam daní - květen 2021

03.05.2021 daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10.05.2021 spotřební daň

splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

20.05.2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021

25.05.2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2021

25.05.2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2021

25.05.2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

25.05.2021 spotřební daň

splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2021 spotřební daň

daňové přiznání za duben 2021

25.05.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

31.05.2021 daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2021 daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2021 daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021