Květen

daň z neočekávaných zisků:

02.05.2024 - podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

daň z příjmů:

02.05.2024 - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

20.05.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024

20.05.2024 - splatnost paušální zálohy

31.05.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

daň z přidané hodnoty:

27.05.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024

27.05.2024 - souhrnné hlášení za duben 2024

27.05.2024 - kontrolní hlášení za duben 2024

31.05.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

spotřební daň:

10.05.2024 - splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

27.05.2024 - splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu

27.05.2024 - daňové přiznání za duben 2024

27.05.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

energetické daně:

27.05.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

daň z nemovitých věcí:

31.05.2024 - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)