Květen

02.05.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023

02.05.2023 - daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10.05.2023 - spotřební daň - splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

22.05.2023 - daň z příjmů splatnost paušální zálohy 

22.05.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023

25.05.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023

25.05.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za duben 2023

25.05.2023 - daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za duben 2023

25.05.2023 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023

25.05.2023 - spotřební daň - splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2023 - spotřební daň - daňové přiznání za duben 2023

25.05.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)

31.05.2023 - daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2023 - daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

31.05.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023