Květen

Seznam daní - květen 2022

pondělí 2. května -  daň z příjmů PO a FO

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

pondělí 2. května -daň z příjmů -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

úterý 10. května -spotřební daň -splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 17. května -Intrastat -podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pátek 20. května -daň z příjmů -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 25. května

  • daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a daň za duben 2022
  • kontrolní hlášení za duben 2022
  • souhrnné hlášení za duben 2022
  • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022
  • spotřební daň:

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

- daňové přiznání za duben 2022

- splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 31. května

  • daň z nemovitých věcí

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

  • daň z příjmů -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022