Říjen

Seznam daní - říjen 2023

 

02.10.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023

02.10.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023

10.10.2023 - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.10.2023 - daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.10.2023 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023

25.10.2023 - daň z hazardních her -  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023

25.10.2023 - daň z přidané hodnoty -daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023

25.10.2023 - daň z přidané hodnoty / souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

25.10.2023- daň z přidané hodnoty / kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

25.10.2023- energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023

25.10.2023 - spotřební daň -splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2023 - spotřební daň -daňové přiznání za září 2023

25.10.2023 - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)

31.10.2023 - daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

31.10.2023 - daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

31.10.2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023