Říjen

daň z příjmů:

21.10.2024 - splatnost paušální zálohy

21.10.2024 - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024

31.10.2024 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024

daň z přidané hodnoty

25.10.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024

25.10.2024 - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024

25.10.2024 - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024

31.10.2024 -  poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

31.10.2024 - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

spotřební daň:

10.10.2024 - splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

25.10.2024 - splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2024 - daňové přiznání za září 2024

25.10.2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)

energetické daně:

25.10.2024 - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024

daň z hazardních her:

25.10.2024 - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024