Říjen

Seznam daní - říjen 2021

11.10.2021 spotřební daň

splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2021 daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

20.10.2021 daň z příjmů

splatnost paušální zálohy

20.10.2021 daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2021 daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

25.10.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021

25.10.2021 daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

25.10.2021 daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

25.10.2021 energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

25.10.2021 spotřební daň

splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2021 spotřební daň

daňové přiznání za září 2021

25.10.2021 spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

31.10.2021 daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

31.10.2021 daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace